top of page

NTC Team

Het NTC Team

 

Ons team bestaat uit de volgende mensen:

Bestuur

Charles Dresen, Ronald van der Poel, en

Cindy Bin Tahal als vertegenwoordiger van Panaga School.

Onderwijsteam basisonderwijs

Coördinator:       Chris Samsom

                              Menno de Jong

Het NTC-bestuur heeft een adviserende rol en houdt toezicht op de uitvoering en kwaliteit van het NTC-onderwijs. Het primaire proces (het geven van onderwijs) is de verantwoordelijkheid van de Panaga School en daarmee van de coördinator/leerkracht. Deze zal de onderwijskundige visie en coördinerende taken gaan vervullen in samenwerking met de Panaga School. Het Organogram geeft de bestuurlijke inrichting weer alsmede ook de situatie van het bestuur, de coördinator en de leerkrachten op Panaga. Tevens zullen verdere details in de schoolgids worden opgenomen.

Brunei Shell Petroleum
Panaga School Board
Head teacher Panaga school
NTC Staff
NTC Board
bottom of page