top of page

NTC

 

NTC biedt de leerlingen de mogelijkheid om onderwijs in hun eigen moedertaal te ontvangen. De leerlingen ontwikkelen zo hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden en vergroten de kennis op het gebied van de Nederlandse cultuur. Op deze wijze proberen we de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede aansluiting in het Nederlandse onderwijs bij een mogelijke terugkeer naar Nederland. De leerlingen ontvangen tot 3 uur per week NTC-lessen. Deels worden de lessen onder schooltijd gegeven.

Stichting NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlands onderwijs in het buitenland. De Nederlandse onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

 

Panaga School started providing our Dutch Language and Culture programme (NTC) in 2013 and since September 2014 lessons have been organised for the children in our P1 – P8 year groups. The NTC is provided for Dutch speaking children in our International Stream and is subsidised and monitored by the Dutch Ministry of Education. Children attending NTC receive up to three hours a week of tuition per week. This formal curriculum ensures that the children are taught and assessed in their acquisition of language skills and their knowledge and understanding of both their home language and culture in preparation for an anticipated future return to the Dutch school system.

 

Missie en Visie

 

De algemenevisie van Panaga International Shell School is:
Shell Schools will, through excellent teaching and organisation, maximize children's learning in a way which enables them to achieve high social, personal and academic standards, enjoy learning, adapt to other education systems and develop both a national and international perspective.

 

De visie Panaga School luidt:
Het bevorderen van het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen van leerlingen, het bevorderen van hun zelfstandigheid en de kinderen ‘leren leren’. Kenmerken van ons onderwijs zijn:
Evenwichtige aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden en het bieden van onderwijs op maat. Door goed rekening te houden met verschillen tussen leerlingen menen wij ons streven naar optimale leerresultaten te kunnen waarmaken.

 

Specifiek voor het NTC-onderwijs luidt de missie en visie:
Het geven van kwalitatief hoogwaardig NTC-onderwijs, dat toegankelijk is voor Nederlandstalige leerlingen, met als doelstellingen: 
1. Het verzorgen, plaatsvinden en ondersteunen van NTC-onderwijs in Seria - Brunei ter bevordering van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur, conform de Nederlandse kerndoelen voor leerlingen in het primair onderwijs.
2. Kinderen die terugkeren vanuit het onderwijs in Seria – Brunei, zo goed mogelijk voorbereiden op de terugkeer naar het reguliere Nederlandstalig onderwijs, met als doel de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u meer informatie, onder andere de schoolgids en het schoolplan. Ook het lesrooster en andere praktische zaken kunt u daar vinden.
Voor vragen omtrent het curriculum, aanmelding etc. kunt u zich wenden tot:  

 

Chris Samsom

christiannesamsom@panagaschool.net

 

Meer algemene informatie over onderwijs in het buitenland kunt u vinden op www.stichtingnob.nl

Welkom

 

Welkom op de site van de NTC Panaga School. NTC Panaga School is onderdeel van de Panaga School, een Internationale Shell School. NTC Panaga School gaat in 2018-2019 haar zesde schooljaar in,waarbij de lessen in Nederlandse Taal en Cultuur aan de nursery en de groepen 1 t/m 8 worden aangeboden.

De Panaga school bestaat uit 3 locaties: 
Mendaram: Pre-Nursery en Nursery, NTC-onderwijs voor de Nursery
Rampayoh: Primary 1 – Primary 3 internationale stroom, Groep 1 t/m 3 NTC
Teraja: Primary 4 – Primary 8 internationale stroom, Groep 4 t/m Groep 8 NTC

bottom of page